Het leek bijna alsof er dit jaar in Steenwijk niets van de grond zou komen. En dat terwijl er in Steenwijk door verschillende kerken al jaren trouw wordt meegedaan aan de landelijke week van gebed, welke jaarlijks wordt geïnitieerd door MissieNederland (voorheen EA-EZA). Gelukkig kwam daar anderhalve week van tevoren een bijzondere wending in.

Thea Meijer van de Baptistengemeente in Steenwijk is de drijvende kracht achter de organisatie van jaarlijkse week van gebed in Steenwijk. Ze vertelt: “In het afgelopen jaar heb ik te kampen gehad met ziekte, waardoor het mij dit jaar niet lukte de gebedsweek van de grond te krijgen. Maar vlak van tevoren nam dominee Ebbers contact met mij op.”

Hier moeten we wat aan doen
Dominee J.A. Ebbers van de Nederlands Gereformeerde kerk in Steenwijk vertelt dat het hem opviel dat het zo stil bleef dit jaar rondom de week van gebed. “We spraken erover in de gemeente dat we nog steeds niets hadden gehoord. Ik zei dat dit me te dol was en dat we er wat aan moesten gaan doen. Toen heb ik contact gezocht met Thea en hebben we samen gekeken wat we nog van de grond konden krijgen. We kwamen uit op één gebedsavond, dit werd vrijdag 22 januari.”

Verschillende kerken
Afgelopen vrijdagavond kwamen uiteindelijk zo’n 20 mensen uit verschillende kerken in Steenwijk bij elkaar. Er is voor veel uiteenlopende onderwerpen gebeden. Dominee Ebbers: “Wat ik op de avond vooral geproefd heb is dat we als kerken bezig zijn om meer om ons heen te kijken naar de mensen die God wil bereiken.  Ik vind het mooi dat we uit verschillende kerken bij elkaar komen om daarnaar te zoeken. We zijn dan bezig ons meer te concentreren op wie God is in plaats van op de onderlinge verschillen. Dat is precies waarom ik vond dat we er ook dit jaar weer wat aan moesten doen. Ik ben blij dat dat toch is gelukt!”

Samen als kerken het gebed gaan dragen
Thea Meijer: “Het verlangen in onze kerk is groot om als christenen in Steenwijk elkaar over kerkmuren heen te vinden in gebed. We verlangen ernaar om dit met andere kerken samen te gaan dragen. Het zou mooi zijn wanneer er volgend jaar de hele week weer gebedsavonden zijn. Maar daarvoor hebben we de betrokkenheid van andere kerken nodig. Het zou geweldig zijn wanneer meerdere kerken hiervoor hun gebouwen gaan openstellen en een avond voor hun rekening willen nemen. Ik hoop daar zelf ook mijn steentje weer aan te kunnen bijdragen.”

Kerken of individuen die het verlangen hebben een grotere rol te gaan spelen in de week van gebed in Steenwijk, kunnen hiervoor nu al telefonisch contact zoeken met Thea Meijer (0521-512175).

X