Feike over deze avond: ‘Het Profetische Woord geeft ons een beter wereldbeeld. Zonder de feiten van de profetie lijkt de wereld een chaotisch gebeuren, meer niet. De profetie toont ons Gods heilsplan. De rol van het Joodse volk is daarin cruciaal. Daarom spreken bijna alle profeten en apostelen èn de Here Jezus zelf over de toekomst van Israël.
Israël dat eens zal opstaan in het dal van de dorre doodsbeenderen en zal leven. Met Israels herstel komt ook het Koninkrijk Gods op aarde. Vanuit Ezechiël 37 gaan we schatgraven in Gods Woord om zicht te krijgen op Gods plan. We zullen ons verbazen en verblijden!’
X