Skip to main content

Financiën.

Waarom geven…..

Geven laat heel veel zien van onze liefde voor God en van onze toewijding aan het huis van God.

Je kunt op een paar verschillende manieren geven: je tienden en je giften/offers.

Tienden geven is een Bijbels principe. Tien procent van je inkomsten zijn voor God. De Bijbel leert ons dat tienden geven -dat is met regelmaat 10% van je inkomen geven aan je thuis-kerk- een daad is van aanbidding voor de Heer. Als je naast je tienden nog meer geeft, doe je dat als een gift of offer.

Stappen in vertrouwen……

Misschien was je wel van plan om te tienden maar lijkt de stap van 10% te groot. Waarom begin je dan niet naar dat doel toe te werken door 1% meer van je inkomen te geven dan je normaal gesproken doet, erop vertrouwende dat God voor je zal zorgen. We nodigen je uit om deze stap te zetten.

Er zijn meerdere manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat je tienden en giften bij de kerk terecht komen:

  • Door een (periodieke) betalingsopdracht te geven aan de bank
  • Door cash geld te geven via de collecte-enveloppen tijdens de diensten van De Regisseur
  • Door toestemming te geven voor een eenmalige of automatische afschrijving via de collecte-enveloppen

Als jij De Regisseur beschouwt als jouw kerk moedigen we je aan om je tienden te geven via automatische betalingsopdrachten.

Wij moedigen onze leden aan om te geven door middel van tienden (10% van het inkomen) en giften (naast het tienden). We geloven dat het voorrecht van iedere christen is om financieel bij te dragen aan de lokale kerk en zo het Koninkrijk van God te helpen. Wij moedigen geven aan omdat:

  • Wij erop vertrouwen dat God onze giften zal vermenigvuldigen en dat het helpt om Gods Koninkrijk te bouwen. Wij geven in vertrouwen, omdat we weten dat God de vrucht zal brengen. Mattheus 6:21 zegt:” Daar waar je schat is, zal ook je hart zijn” – niet andersom.
  • Geven doe je uit aanbidding en liefde voor God. De bijbel zegt ons veel over geven en er is een duidelijke instructie: “Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.” (Spreuken 3:9-10). Wij zien vrijgevigheid als deel van de levensstijl van een discipel.

Wij zien het als een voorrecht dat we kunnen investeren in wat God doet door de lokale kerk.

  • Geven is een antwoord op de overvloedige zegen van God op onze levens. Als we geloven dat “elke goede gave, elk perfect geschenk van boven komt” (Jakobus 1:17) zouden er we geen probleem mee moeten hebben om 10% terug te geven van de 100% die Hij ons heeft toevertrouwd.
  • “God heeft lief wie blijmoedig geeft”. Dit betekend niet dat we alleen geven als we blij zijn. De blijdschap vinden we in veranderde levens die het resultaat zijn van de bediening van de kerk.
  • Gods zegen rust op hij die trouw geeft.
  • Het is nodig om geld van onze leden te ontvangen om de kerk draaiende te houden en het werk van De Regisseur in Steenwijk te blijven verbeteren.

Wij geloven dat het aan God geven van 10% van ons inkomen een bijbels principe is. Het is de duidelijke instructie die we vinden in Maleachi 3:8-12 waarin God het volk van Israël vermaant omdat zij Hem niet eren met hun volledige tienden. Misschien denk je: we zijn vrij van de wetten van het Oude Testament, die gelden niet meer voor ons.

Realiseer je dan dat Abraham tiende voor de wet was uitgevaardigd, dat Jezus het tienden ook erkende en dat de vroege kerken veel meer dan 10% gaven. Het is ons gebed dat deze kerk gevuld is met mensen die trouw, vrijgevig en blij geven, God zal zijn werk onder ons uitbreiden en ons overvloedig zegenen.

Met jouw financiële ondersteuning zijn we in staat om steeds meer te doen in Steenwijk. Daarom nodigen wij je van harte uit om ook financieel mee te doen met het werk van De Regisseur

Bankgegevens:

De Regisseur Kerk

IBAN: NL19 RABO 0153 9903 17

Uw giften en tienden kunt u ook d.m.v. een SEPA-machtiging doneren. Hiervoor hebben wij een speciale enveloppe ontwikkeld. Deze kunt u in de kerk verkrijgen. Om deze enveloppe juist in te vullen hebben wij een handleiding geschreven. Deze handleiding kunt u hier downloaden.

Uw giften zijn aftrekbaar voor de Inkomsten belasting volgens de Nederlandse fiscale wetgeving, daar De Regisseur Kerk een ANBI beschikking heeft.