Steenwijks Onzet.

Vandaag, vrijdag 24 februari herdenkt Steenwijk haar bevrijding. Om zeven uur is er een mini-symposium over de bevrijding. Gevolgd door een fakkeltocht over de wallen en vuurwerk op de markt. STEENWIJK IS VRIJ!! zal er klinken.
Maar vrij van wat?
Uit de canon van Overijssel lees ik het volgende:
Vanaf oktober 1580 belegerde de Spaansgezinde stadhouder, graaf van Rennenberg, met 6.000 soldaten en 1.200 ruiters de stad Steenwijk, die werd verdedigd door een Staats garnizoen van 600 man onder leiding van Johan van den Kornput. De vesting Steenwijk, gelegen aan een belangrijke route naar Noord-Nederland, was van groot strategisch belang. Rennenberg slaagde er bijna in de belegerden uit te roken door met gloeiende ijzeren kogels de stad in brand te schieten. Maar de verdedigers hielden stand, “voor vaderland en godsdienst”, aldus het ooggetuigenverslag van Van den Kornput. In februari 1581 kwam een Staatse legermacht hen ontzetten. Steenwijk vierde feest.
.
Steenwijk is bevrijd van Spaanse onderdrukking. Steenwijk is weer vrij. Er is niet langer sprake van een vreemde overheerser die bepaalt wat je wel en niet mag doen. Wat is het heerlijk om bevrijd te zijn. We kennen allemaal wel de beelden van mensen die bevrijd zijn uit oorlogssituaties of gevangenschap. Armen in de lucht, dansen, tranen van geluk. Eindelijk verlost en bevrijd van een macht die je klein probeerde te houden door macht, geweld en intimidatie.
Wat in het natuurlijke geldt, geldt ook in het geestelijke. Wat houdt ons in ons geloof nog klein? Wat heeft nog macht over ons? Wat houdt ons vast? Waarvan moeten wij nog (verder) bevrijd worden. God verlangt erna dat wij werkelijk vrij zijn. Daarvoor is Jezus gekomen.
Vanavond loop ik graag mee met de fakkeloptocht. Ik hou van bevrijdingsfeesten. Ik kan niet vaak genoeg horen:
STEENWIJK IS VRIJ!!
X