Skip to main content

Het is Pasen op zondag 16 april. “De Heer is waarlijk opgestaan”, zingen we in koor. En waarlijk, het is het beste nieuws dat gedurende de hele mensheid ooit is gehoord. Het betekent redding en perspectief op alle fronten.

Hij is opgestaan en heeft de dood overwonnen. Met Zijn opstanding zijn wij vrij gezet van onze schuld en ligt de weg naar de Vader open. Onze hemelse Vader opent hiermee zijn deur naar een hemels leven.

Veel christenen denken dat hiermee het ultieme doel is bereikt. Maar ik geloof dat de opstanding van Jezus nog iets mogelijk heeft gemaakt. De Vader opent niet alleen een weg naar zichzelf voor ons, hij geeft ons in de opstanding van Christus ook de mogelijkheid en autoriteit om Gods Koninkrijk hier op aarde te brengen. Er is door de opstanding van Jezus en door de kracht en wijsheid van de Heilige Geest een onbeperkte bron voor ons beschikbaar om de wereld om ons heen blijvend te veranderen. Wij zijn in Christus en met Christus het licht in deze wereld.

Pasen brengt nieuw leven. Wij mogen laten zien wat Pasen werkelijk betekent. Een verlicht leven in Christus. Laat het zien!