Skip to main content

Hetty is zendeling sinds 2002. Eerst is zij naar Amerika naar een Bijbelschool geweest.

Na de afronding van de Bijbelschool is Hetty in 2005 uitgezonden naar een land in het Verre Oosten Hetty heeft 8 jaar daar gewerkt en heeft nog steeds haar werk daar.

In 2010 begon de Heer Hetty te roepen om naar Israel te gaan. Sinds 2014 werkt ze in Israel en heeft begin december 2016 haar contract met

Jerusalem House of Prayer voleindigd. Tijdens deze periode riep de Heer haar om in Israel te blijven en voornamelijk onder de Joden te werken.

Nu is Hetty tijdelijk in Nederland en spreekt zij zondag 18 december in De Regisseur.