Skip to main content

Ook dit jaar bouwt De Regisseur samen met iedereen uit de buurt die dit leuk vindt weer een echte kerststal.

De decembermaand is een feestmaand. Speciaal omdat we dan vieren dat Jezus is geboren. Hij is het licht in de wereld. Hij is het Licht van de wereld!

We bouwen de kersstal en we versieren de kerk op zaterdag 8 december a.s..

We beginnen deze ochtend om 09:00 uur met koffie drinken en de taken verdelen.

Daarna aan de slag. Dit duurt tot ongeveer 12:00 uur. Iedereen is welkom om mee te helpen.