Skip to main content

Knexx’en = verbinden.

Deze week gaan de eerste Knexxgroepen van De Regisseur van start. Kleine groepjes van mensen met een gezamenlijke interesse rond een thema of onderwerp. In deze Knexxgroepen staat ‘samen delen’ centraal. In een gezellige atmosfeer delen we ons leven. We hebben samen plezier, genieten van elkaar en elkaars kwaliteiten. Gezelligheid, openheid, leren, genieten, helpen & delen zijn woorden die bij Knexx’en horen.

Deze Knexxgroepen staan open voor iedereen die geinteresseerd is om een leven te leven zoals we dat lezen in de eerste hoofdstukken van Handelingen. De volgers van Jezus (want toen werden ze nog geen christenen genoemd) kwamen dagelijks bij elkaar, hadden fellowship/relatie met elkaar, aten samen en baden samen. In onze terminologie zouden we nu zeggen: “Zij Knexx’ten dagelijks met elkaar”. Ik geloof dat op deze wijze met elkaar om gaan een Bijbelse manier is. Laten we met elkaar hier op eigentijdse vorm aan geven. Deelnemen aan een Knexxgroep helpt hierbij.

Jullie horen snel van de verschillende Knexxleiders wanneer jouw Knexxgroep begint.