Skip to main content

Zondag 9 oktober begint het Loffhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest is het zevende bijbelse feest in een rij. De bijbelse feesten begint met het Pesachfeest (Paasfeest) en het eindigt met het Loofhuttenfeest. Minder bekend, maar net zo belangrijk!

Het is een feest waarmee naar het verleden gekeken wordt. Het joodse volk is onderweg naar het Beloofde Land. En het is tegelijkertijd een feest waarmee naar voren wordt gekeken. Het is ook het feest waar we uitzien naar de wederkomst van de Messias. Wanneer Jezus terugkomt om samen met Zijn gemeente te regeren op aarde. Het duizendjarig Vrederijk. Dit is voor alle (!) volken. Een feest van grote blijdschap. “Een grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen”

 

In de Regisseur gaan we dit feest vieren. Dit doen we door samen te gaan eten om 18:00 uur. Iedereen neemt wat lekkers mee. We delen het met elkaar en eten het in grote blijdschap op.