Skip to main content

Loofhuttenfeest.

Kamperen in een tent brengt bij velen van ons mooie herinneringen naar boven van prachtige vakanties met familieleden en vrienden. Wat is het heerlijk om na een periode van hard werken een onbekommerde tijd door te brengen op vaak idyllische plekjes. Zwoele zomeravonden en zoete herinneringen. Maar kamperen in een tent kan voor anderen ook een geheel andere ervaring zijn.

Voor vluchtelingen brengt kamperen in een tent heel andere gevoelens naar boven. Huis en haard verlaten, familieleden en vrienden vaak achtergelaten of kwijtgeraakt. Zwervend op weg naar een onzekere toekomst. Hopend op een beter bestaan in dat verre onbekende land.

Duizenden jaren geleden trok het volk Israël zo door de woestijn. Op indrukwekkende wijze waren ze plots verlost van de slavernij van de farao van Egypte. Hun God had die ene man Mozes opeens gestuurd en na een indrukwekkende manifestatie van de kracht van God -met die verschrikkelijke plagen- kwam daar plotseling het bericht: “We zijn vrij”.

In de woestijn, terwijl zij met alles wat ze hadden, in tenten leefden, op weg naar dat onbekende, beloofde land moesten zij vertrouwen op de trouw van hun God. Zou Hij hen beschermen tegen nieuwe gevaren? Zou Hij hen op tijd eten geven? Zou de dorst niet hun ondergang worden?

Nee, het werd niet hun ondergang! God zelf kwam juist in deze periode bij hen wonen. Hij gaf opdracht om een Tabernakel (=tent) voor Hemzelf te bouwen. God zei: “Ik kom tussen jullie in wonen. Ik laat jullie niet alleen. Vertrouw op mij”. En zo leerde het volk Israël dag voor dag te vertrouwen op Jahweh. De machtige God die nooit ophoudt Zijn trouw en liefde te laten zien.

In de Bijbel wordt gesproken over het Loofhuttenfeest. In het engels heet dit feest ’the Feast of Tabernacles’. Dit feest duurt een week lang. Het is het grootste feest van de zeven Bijbelse feesten. Maar dit feest heeft is niet alleen een herinneringsfeest voor wat toen door de Heer is gedaan. Nee het is ook een feest met een profetische betekenis. Het verwijst naar de periode wanneer Jezus als Koning der koningen terug zal komen en opnieuw tussen zijn volk -dat is iedereen die een volgeling van Jezus is- zal komen wonen.

In het evangelie van Johannes (Johannes 1:14) lees je dat het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. In de grondtekst staat er eigenlijk ‘getabernakeld’. Dit is een duidelijke verwijzing naar het Loofhuttenfeest.

Het Loofhuttenfeest verwijst naar de grote wederkomst van Jezus. het is tegelijkertijd het feest van de grote oogst. Nadrukkelijk wordt er in de Bijbel opdracht gegeven om dit feest te vieren met IEDEREEN. Iedereen, familie, vrienden, slaven, vrijen, vluchtelingen, gelovige, niet-gelovige, rijk, arm, autochtoon, allochtoon, oud, jong, sterk, zwak, het maakt niet uit wie! iedereen wordt uitgenodigd om dit feest mee te vieren. Zo is dit feest ook een heen wijzing naar het Grote Feest dat nog gaat komen wanneer God zelf tussen ons komt wonen. Nu zijn we nog op weg en wonen we nog in tijdelijke behuizing, maar straks zijn we voor altijd thuis.

 

Zondag 13 oktober begint dit jaar het Loofhuttenfeest. Maak er een feestweek van. Dank God voor Zijn bevrijding en nodig je buren of anderen uit voor een feestmaal om te vieren dat God terugkomt om voor altijd met ons en bij ons te wonen!

 

 

(met dank aan het boek Wake Up)