Skip to main content

Op zondagmorgen 1 april starten we onze dienst anders dan we gewend zijn. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om vanaf kwart over negen (09:15 uur) naar De Regisseur te komen. Hier start om 09:30 uur ons gezamenlijk paasontbijt. Niels en Bianca hebben de organisatie van dit paasontbijt op zich genomen en zij zijn al druk in de weer met de voorbereidingen hiervan.

Na ons gezellige ontbijt zullen we in De Regisseur pasen vieren tot uiterlijk half twaalf. (11:30 uur). Vanaf dit tijdstip maken we ons gereed om als gemeente deel te nemen aan de Steenwijkse Paaszang op de markt. Dit begint om twaalf uur (12:00 uur). Samen met onze broers en zussen uit de andere kerken zingen we daar verder over Gods overwinning over de dood. De Heer is waarlijk opgestaan!!

Na afloop van dit zingen kan iedereen naar huis. In De Regisseur is er deze dag geen verdere activiteit.

Een GEZEGEND PAASFEEST gewenst!