Skip to main content

De zondagse Pinksterdienst van De Regisseur op zondag 4 juni a.s. is verplaatst naar Tytsjerk. In Tytsjerk wordt de jaarlijke Pinkstervuur Conferentie gehouden, georganiseerd op het terrein van Stay & Pray. Dit jaar is het thema: Geest van Genade!

Wij sluiten ons als gemeente deze ochtend aan bij deze conferentie om daar met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Iedereen is welkom in Tytsjerk. In Steenwijk is er 1e Pinksterdag dus GEEN dienst van De Regisseur.

De dienst in Tytsjerk begint om 10:00 uur.

Het adres is: Symen Halbeswei 8, 9255 LL Tytsjerk

Klik hier voor een video-impressie.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.