Skip to main content

Twee maal per jaar houden we in De Regisseur een week van Bidden & Vasten. Dit maal valt deze week samen met de nationale Gebedsweek. In de week van zondag 20 januari tot zondag 27 januari zullen met elkaar een Bidden & Vasten houden.

We beginnen met de vasten-periode direct na de dienst van 20 januari en we beƫindigen de week in de dienst van zondag 27 januari.

Het doel van deze week is dat we ons met elkaar richten op God. Je ontzegt jezelf eten (of wanneer dat niet kan iets anders) om zo meer gefocust te zijn op God. We willen deze week met elkaar luisteren naar wat God te zeggen heeft. Iedere avond is er een gebedsbijeenkomst als onderdeel van de Week van Gebed. Daar kun je ’s avonds naar toe gaan. Overdag zal De Regisseur op vaste tijden open zijn om te komen bidden. (tijdstippen volgen nog).