Skip to main content

Op zondag 15 januari start de Week van Gebed. In alle kerken in heel Nederland wordt er een week lang gezamenlijk gebeden. De Regisseur doet hier graag aan mee. Samen met de andere kerken in Steenwijk trekken we een week lang gezamenlijk op. Het thema van de gebedsweek van dit jaar is: “Jouw hand, mijn glimlach”. Het thema gaat over Verzoening en 500 jaar Reformatie.

De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14). De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

In Steenwijk zijn jullie op de volgende dagen en locaties welkom:

16 januari: De Klincke (PKN aan de Kerkstraat) -Aanvang 19:30 uur

17 januari: Baptistengemeente (Dolderweg) – Aanvang 19:30 uur

18 januari: Vrije Zendingsgemeente (Gasthuislaan) – Aanvang 19:30 uur

19 januari: Ned. Geref. Kerk (Hogewal) – Aanvang 19:30 uur (let op: geen Pray & Praise bij De Regisseur)

20 januari: De Regisseur in de Koning (Doelenstraat) – Aanvang 19:30 uur

 

Voor meer info ga naar: www.weekvangebed.nl