Skip to main content

Wat is het ieder jaar weer een feest om samen met gelovigen uit alle kerken van Steenwijk samen te zingen op eerste Paasdag. Er is één Heer! Er is één Jezus. En deze Jezus leeft. En door Zijn lijden en Zijn opstaan uit de dood zijn wij VRIJ.

Halleluja. Prijs God!